شانزدهمین نمایشگاه بین المللی برق ( قدرت، الکترونیک) تجهیزات و صنایع وابسته

پوسترشانزدهمین نمایشگاه بین المللی برق ( قدرت، الکترونیک) تجهیزات و صنایع وابسته
غرفه دایان دانا
غرفه آماده بازدید در نمایشگاه بین المللی برق مشهد 1402
خانم قره داشی + آقای حاجی لو - مجریان غرفه دایان دانا در نمایشگاه بین المللی مشهد 1402
تقدیر ار دایان دانا در نمایشگاه بین المللی مشهد 1402
قفسه شارژرهای دایان دانا ایستا در نمایشگاه مشهد 1402
نمای از پایین غرفه دایان دانا در نمایشگاه بین المللی مشهد 1402
شعار ما در نمایشگاه ها - غرفه دایان دانا مشهد 1402
قفسه منابع تغذیه بدون وقفه به همراه برد داخلی - نمایشگاه برق مشهد 1402
محصولات دایان دانا در غرفه نمایشگاه بین المللی برق مشهد 1402
نمای از گوشه بالای غرفه آماده شده نمایشگاه بین المللی برق مشهد 1402
خانم قره داشی - نماینده فروش مشهد در غرفه دایان دانا نمایشگاه بین المللی برق مشهد 1402
بازدید کنندگان در غرفه دایان دانا نمایشگاه بین المللی برق مشهد 1402
غرفه منابع تغذیه سوئیچینگ دایان دانا در نمایشگاه بین المللی برق 1402